Ochiq ma'lumotlar (2022-yil 23-avgustga qadar bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan)