Ixtiyoriy tugatish jarayonidagi yoki tugatilgan tijorat tashkiloti